Brandwerende aluminium elementen

Rookverwijderende ramen, ramen, deuren, gevels en luiken zorgen voor veiligheid van personen tijdens brand. Dit systeem zorgt voor de uitvoering van verschillende inbouwelementen die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van brandveiligheidszones en geschikte vluchtwegen voor evacuatie van personen. Het gaat hierbij zowel om producten die zijn gebaseerd op raam-deurconstructies, als om gevelsystemen met stijlen en dwarsbalken.